Colofon

Content:

  • Erik Lemmens

Design:

Development en Typo3 realisatie:

Laatst gewijzigd op 12 oktober 2016.

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de websites van Erik Lemmens (https://www.eriklemmens.nl en http://werkplaats.eriklemmens.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de websites van Erik Lemmens betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Erik Lemmens.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de websites van Erik Lemmens berusten bij Erik Lemmens. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de websites van Erik Lemmens is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Erik Lemmens, info@eriklemmens.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de websites van Erik Lemmens geeft Erik Lemmens geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de websites van Erik Lemmens.
Erik Lemmens kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de websites van Erik Lemmens, de onmogelijkheid de websites van Erik Lemmens te gebruiken, uit de levering van diensten door Erik Lemmens of het gebrek aan levering van diensten door Erik Lemmens.

Wijzigingen algemene voorwaarden

De inhoud van de websites van Erik Lemmens wordt regelmatig bijgewerkt. Erik Lemmens behoudt zich het recht voor de inhoud van de websites van Erik Lemmens te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.