Thoughts in Progress, voortgaand werk, schoorvoetend ona

April 2012 – Augustus 2012
In gesprek over geld

Na de financiële crises van 2008 en 2011 heb ik in 2012 wekelijks een stukje geschreven over geld: een onderzoek naar omgaan met geld, de werking ervan, ervaringen en alternatieven. En een zoektocht naar een passende, alternatieve betalingsvorm voor het werk in de Werkplaats. Het is een soort essay-in-afleveringen geworden. Om meer te lezen, klik hier.

Maart 2008
Onbeschrijfbare materieheid

De hele middag hadden de jongens gewerkt, vol overgave en inspanning, alle aandacht gestopt in het werkstuk, in een moeilijke krul of mooie punt. En toen kwam de vraag van twee van hen, na elkaar, mag ik dit stukje ijzer mee naar huis nemen? Ze wezen op een paar brokjes staaf die ik afgesneden had en die op de grond lagen. Niet de vraag: mag ik mijn werkstuk mee naar huis nemen om trots te laten zien, maar dat gewone stukje ijzer. Ik herkende en begreep het meteen. Ik heb vroeger exact hetzelfde gedaan. Die niet verwoordbare fascinatie met… met wat? Met de materie-heid van materie, van dat stukje ijzer, met dat gewicht, die glans, dat ondoorgrondelijke. Die ervaring gaat diep, ik denk dieper dan de trots, de vaardigheid, de creativiteit, de ontwikkeling – al die voor iedereen herkenbare, benoembare en waardevolle aspecten van ambachtelijk werk. 
Die voorzichtig dringend gestelde vraag: mag ik dat brokje ijzer meenemen? Jazeker, dat is goed, en een vluchtige blik van elkaar verstaan.

September 2007

Een vergeten herinnering

Ten zuiden van Maastricht ligt kasteel Neercanne tegen de heuvelrand van het Jekerdal aangebouwd. Ik heb het als kind vaker bezocht, een lange wandeling of later een fietstochtje van waar wij woonden aan de voet van de St.Pietersberg.
 Ik was onlangs terug in die omgeving, voor het eerst sinds lange tijd. Er kwam een herinnering naar boven die ik helemaal vergeten was. Vader heeft ons enkele malen meegenomen naar een van de huisjes die achter het kasteel deels in de rotswand gebouwd zijn. Een ervan was de werkplaats van een pottenbakker. De herinnering kwam terug als de overweldigende ervaring van iets dat mijn kinderziel helemaal gevuld moet hebben: de geur, het stof, het schemerdonker, de sfeer van geheimzinnigheid die ik er als kind beleefde. Ik heb er geen beeld bij, alleen die geur en sfeer. Vanuit deze herleefde herinnering rees een vraag in me op: kan het zijn dat deze ervaring die zo diep weggezonken was, me op het pad van kunst en de liefde voor ambacht en aarde gebracht heeft?
 En kan het zijn dat een bezoek aan mijn smidse nu voor kinderen net zo’n geheimzinnige en diepgaande ervaring is? Die mogelijkheid wil ik hen bieden, dit is belangrijk.

Augustus 2006
Over genesis

In de schilderworkshop van augustus 2006 in Moulin de Bousson heb ik met een groep mensen gewerkt aan de eerste woorden van het Bijbelse scheppingverhaal. Deze woorden over het begin voegden zich bij een tekst die mij al enige jaren begeleidt, over het begin dat er niet was maar elk moment kan/zal zijn. Het scheppingsproces dat voor de kunstenaar elk moment actueel is.
Bereshit bara
Lege handen